Upphovsrätt för sociala nätverkssajter

Inter IKEA Systems B.V. är ägare av upphovsrätten till bilder och annat material som finns publicerade på Livet Hemma. Du har möjlighet att dela sådant material på de webbplatser för sociala nätverk (sociala nätverkssajter) som Livet Hemma länkar till. Dock medger Inter IKEA Systems B.V. inte någon överlåtelse av sin upphovsrätt till dig, till ägaren av den sociala nätverkssajten eller till någon annan tredje part. Möjligheten att dela innefattar inte någon rätt att ändra, förändra eller skapa härledda verk av upphovsrättsligt material tillhörande Inter IKEA Systems B.V. All annan användning än delning på sociala nätverkssajter av upphovsrättsligt material på denna webbplats kräver uttryckligt skriftligt medgivande från Inter IKEA Systems B.V. utom när det är för personligt, icke-kommersiellt ändamål.

Inter IKEA Systems B.V. förbehåller sig rätten att när som helst återkalla möjligheten att dela upphovsrättsligt material. Inter IKEA Systems B.V. förbehåller sig också rätten att vidta rättsliga åtgärder för att förhindra missbruk av sådan delning och att försvara sin upphovsrätt till delat material.

Inter IKEA Systems B.V. är inte ansvarig och står inte bakom andras åsikter eller tjänster på sociala nätverkssajter.

Läs även:

Användarvillkor för webbplatsen Livet Hemma
http://livethemma.ikea.se/anvandarvillkor

Om kakor på Livet Hemma
http://livethemma.ikea.se/kakor