Användarvillkor webbplats Livet Hemma

Läs även:

Upphovsrätt för sociala nätverkssajter 
http://livethemma.ikea.se/upphovsratt

Om kakor på Livet Hemma 
http://livethemma.ikea.se/om-kakor

 

Användarvillkor

1. Användarnamn och lösenord

2. Användning av Livet Hemma
 2.1  Otillåten användning
 2.2  Länkning
 2.4  Radering av material
 2.5  Användares ansvar
 2.6  Användares brott mot avtalet
 2.7  Kompensation
 2.8 Anmälan av olämpligt material

3. Regler för inlägg och kommentarer på Livet Hemma
 3.1 Granskning och övervakning
 3.2. Ansvar och innehåll
 3.3 Upphovsrätt
 3.4 Personuppgifter
 3.5 Anmälan av olämpliga kommentarer

4. Rättigheter till uppladdat material
 4.1  Rätt till eget uppladdat material
 4.2  Rätt till egna produkter
 4.3  Rätt till andras uppladdade material

5. Rättigheterna till IKEAs material

6. IKEAs ansvar
 6.1  Ansvar för medlemmars material
 6.2  Olagligt eller olämpligt material
 6.3  Fel, tekniska avbrott och dylikt

7. Personuppgifter

8. Frågor om personuppgifter och återkallande av samtycke

9. Kakor (Cookies)

10. Avstängning
 10.1  Avslutande av medlemskap
 10.2  Sparande av personuppgifter efter avstängning

Nedan användarvillkor gäller för sajten Livet Hemma på IKEA.se, www.IKEA.se/livethemma och för applikationer till mobiltelefoner och läsplattor (t ex iPad), nedan benämnda Livet Hemma. Som användare och registrerad medlem på Livet Hemma godkänner du dessa villkor. Läs därför noga igenom användarvillkoren innan du registrerar dig. IKEA har rätt att ändra villkoren utan särskild förvarning, de här villkoren är daterade/uppdaterade 2012-08-22.

 

1. Användarnamn och lösenord

1.1  För att kunna ladda upp material på Livet Hemma så måste du logga in genom att ange ditt användarnamn och lösenord. Du ansvarar för att användarnamn och lösenord inte avslöjas för obehöriga och att inloggningsuppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Om det finns skäl att misstänka att någon obehörig har fått tillgång till dessa uppgifter eller att uppgifterna används på ett otillåtet sätt ska du genast informera IKEA om det. Om du lämnar ut ditt lösenord och användarnamn och det leder till skada eller förlust för IKEA eller IKEA samarbetspartners är du ansvarig för sådan skada.

1.2  IKEA ansvarar inte för eventuell förlust eller skada som drabbar dig genom annans obehöriga användning av ditt användarnamn och/eller lösenord men IKEA försöker åtgärda sådan otillåten användning så snart det är möjligt efter att IKEA har informerats enligt 1.1 ovan.

 

2. Användning av Livet Hemma

2.1  Otillåten användning Du får inte använda Livet Hemma på ett sådant sätt att IKEA eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Livet Hemma ska användas i enlighet med de här användarvillkoren, gällande lagar och regler samt IKEA anvisningar på Livet Hemma från tid till annan. 

På Livet Hemma får du inte: 

• Ge tips om inredning, reparationer, möbler, produkter, användning av produkter eller liknande som är farligt för dig själv eller andra. 
• Ge tips om användning av produkter som inte följer anvisningarna för produkterna som innebär fara för hälsa och liv. 
• Förtala, trakassera, diskriminera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras rättigheter.
• Publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som utgör hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt, uppmaning till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämpligt, stötande, vulgärt, obscent eller oanständigt.
• Länka till eller på annat sätt överföra filer som innehåller virus eller andra program som kan skada annan persons dator eller egendom. 
• Annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster för någon kommersiell verksamhet, om det inte tydligt framgår på IKEA att det är tillåtet.
• Göra reklam för egna produkter och/eller tjänster, skicka enkäter, direktreklam, spam, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev.
• Utge dig för att vara en annan person. 
• Kringgå, hindra eller på annat sätt inskränka någon säkerhetsrelaterad funktion på Livet Hemma eller funktioner som skyddar eller begränsar användandet av innehållet på Livet Hemma. 
• Använda automatiska system för att få tillgång till eller ha kontakt med Livet Hemma.

2.2  Länkning Det är tillåtet att från andra webbplatser länka till Livet Hemma eller någon undersida på Livet Hemma förutsatt att reglerna för länkning nedan följs. 

Webbplats som innehåller länk till webbplats eller undersida som tillhör IKEA har inte rätt att:
• Reproducera innehåll som finns på webbplatsen. 
• På något sätt antyda att IKEA står bakom innehållet på webbplatsen som innehåller länken. 
• Felaktigt återge fakta, inklusive förhållandet till IKEA.
• Lämna osann information om IKEA, dess produkter eller tjänster.
• Använda logotyp eller kännetecken tillhörande IKEA.
• Otillbörligen dra fördel av det renommé som IKEA besitter.

2.4  Radering av material IKEA har rätt att ta bort material på Livet Hemma när IKEA anser att det behövs utan särskild förvarning, information eller motivering.

2.5  Användares ansvar Du ansvarar för allt material som du laddar upp och bidrar med på Livet Hemma. IKEA ansvarar inte för ditt material och du får ingen kompensation från IKEA för eventuell skada som du orsakar annan när du laddar upp material.

2.6  Användares brott mot avtalet Om du bryter mot det här avtalet eller andra föreskrifter på Livet Hemma kan du bli avstängd som medlem, se mer nedan under punkt 8.

2.7  Kompensation Du kan ställas till svars för och ska kompensera IKEA om du bryter mot lagar och regler och om sådant lag- eller regelbrott resulterar i en kostnad för IKEA (som t ex skadestånd).

2.8 Anmälan av olämpligt material Om du upptäcker och vill anmäla olagligt eller olämpligt material på Livet Hemma kan du anmäla detta till oss genom att klicka på länken ”Anmäl inlägget” vid respektive film eller bildsida på www.IKEA.se/livethemma. Du kan även anmäla olämpligt material genom att skicka e-post till oss via e-postlänk i sidfoten på webbplatsen IKEA.se/livethemma.

 

3. Regler för inlägg och kommentarer på Livet Hemma
Nedan villkor gäller för att publicera inlägg och kommentera på Livet Hemma. Dina inlägg och kommentarer publiceras direkt och blir tillgängliga för alla besökarna på Livet Hemma. 

3.1 Granskning och övervakning IKEA övervakar inlägg och kommentarer i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor, den s.k. BBS-lagen. Det innebär att IKEA raderar inlägg och kommentarer som strider mot lag eller på annat sätt är olämpliga. IKEA har även en skyldighet enligt personuppgiftslagen att radera inlägg och kommentarer som innehåller kränkande personuppgifter. Även bilder på identifierbara personer anses vara personuppgifter. I övrigt ställer IKEA krav på en godtagbar etisk nivå på postade inlägg och kommentarer. Granskningen sker i efterhand och regelbundet. IKEA förbehåller sig rätten att ta bort stötande material på Livet Hemma när IKEA anser att det behövs utan särskild förvarning, information eller motivering.

3.2 Ansvar och innehåll Du är personligen ansvarig för dina inlägg och kommentarer. Om du skriver något som strider mot lag blir du själv ansvarig. IKEA polisanmäler olagliga inlägg och kommentarer. Tänk på att ha en trevlig och respektfull ton i dina inlägg och kommentarer.

Inlägg och kommentarer får inte innehålla:
• Obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material.
• Länkning till sidor som innehåller olagligt material.
• Uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag. 
• Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier. 
• Olaga våldsskildring eller pornografi. 
• Hot, skvaller eller lögner. 
• Förtal, personangrepp eller ärekränkande inlägg.
• Svordomar eller obscena ord. 
• Kommersiella budskap.
• Tips om inredning, reparationer, möbler, produkter, användning av produkter eller liknande som är farligt för dig själv eller andra.
• Tips om användning av produkter som inte följer anvisningarna för produkterna som innebär fara för hälsa och liv.
• Du får inte heller länka till eller på annat sätt överföra filer som innehåller virus eller andra program som kan skada annan persons dator eller egendom.
• Upphovsrättsligt skyddat material om du inte har tillstånd från upphovsmannen att sprida materialet i enlighet med vad som uppställs i dessa användarvillkor.

3.3 Upphovsrätt
Du är själv ansvarig för de inlägg och kommentarer du publicerar upp på Livet Hemma i form av texter, fotografier och filmer. Text, fotografi och film skyddas av upphovrättslagen. Det är den person som skrivit texten, tagit fotografiet eller gjort filmen som har upphovsrätten. Därför är det viktigt att det är du själv som står bakom materialet som du lägger upp eller har upphovsmannens tillstånd att sprida materialet. Upphovsmannen ska även ha eftergivit sin rätt att bli namngiven i samband med materialet.

Dina inlägg och kommentarer kan komma att delas av andra och publiceras på annat sätt än på IKEAs webbplats eller forum. IKEA förbehåller sig rätten att fritt och utan ersättning få framställa andra exemplar av innehållet samt lagra och tillgängliggöra det för allmänheten.

3.4 Personuppgifter
Eventuella personuppgifter som lämnas i samband med att du publicerar ett inlägg eller en kommentar behandlas i syfte att administrera funktionerna och sparas inte längre än vad ändamålet kräver. Även bilder och filmer på identifierbara personer anses utgöra personuppgifter.

För att administrera inlägg- och kommentarsfunktionerna för medlemmar på Livet Hemma, läs 7. Personuppgifter.

För att administrera kommentarsfunktionen för anonyma användare behandlas dina personuppgifter i enlighet med Mollom privacy policy; http://mollom.com/web-service-privacy-policy

3.5 Anmälan av olämpliga kommentarer
Om du upptäcker och vill anmäla olagliga eller olämpliga kommentarer på Livet Hemma kan du anmäla detta till oss genom att klicka på länken “Markera som olämpig” vid respektive kommentar på www.IKEA.se/livethemma. Du kan även anmäla olämpligt kommentarer genom att skicka e-post till oss via e-postlänk i sidfoten på webbplatsen IKEA.se/livethemma.

 

4. Rättigheter till material

4.1  Rätt till eget uppladdat material
Du äger rättigheterna till det material som du själv skapar och laddar upp på Livet Hemma, men du ger i det här avtalet IKEA rätten att, i både kommersiella och icke-kommersiella sammanhang, publicera materialet under obegränsad tid, över hela världen och oberoende av medium, det vill säga på Internet, via tv- eller mobildistribution eller annat. Det betyder att du, med enda undantag för vad som sägs i 4.2 nedan, ger IKEA rätt att använda, kopiera, framföra, reproducera, visa, bearbeta, integrera, licensiera samt distribuera sådant material som du har skapat och laddat upp. Det utgår ingen ersättning till dig för IKEAs användning av ditt material enligt den här punkten.

4.2  Rätt till egna produkter
Om du har skapat en helt ny originell produkt som du publicerar och laddar upp på Livet Hemma så har du rättigheterna till den och om IKEA önskar producera och distribuera produkten i sitt sortiment så kontaktar IKEA dig med önskemål om en licens. Detta förutsätter att produkten ifråga är så originell och nyskapande att den är skyddad av upphovs- mönster, varumärkes- eller patenträtt.

4.3  Rätt till andras uppladdade material
Du får inte reproducera, kopiera, distribuera (som t ex ladda upp), sprida, sälja, publicera, sända eller på annat sätt göra tillgängligt material som andra medlemmar har laddat upp på Livet Hemma, utan tillstånd från IKEA och den medlem som laddat upp materialet. Du har dock möjlighet att dela sådant material på de webbplatser för sociala nätverk (sociala nätverkssajter) som Livet Hemma länkar till. Möjligheten att dela innefattar inte någon rätt att ändra, förändra eller skapa härledda verk av upphovsrättsligt material tillhörande medlemmar till webbplatsen.

 

5. Rättigheterna till IKEAs material
Sådant innehåll på Livet Hemma som tillhör IKEA är skyddat av upphovs-, mönster-, varumärkes och/eller patenträtt. Du får inte använda IKEA s material om det inte framgår tydligt på Livet Hemma att det är tillåtet. Det betyder att du inte får reproducera, kopiera, distribuera, sprida, sälja, publicera, sända, eller på annat sätt göra tillgängligt IKEA s material utan IKEA s skriftliga tillstånd. Du får inte heller förändra, bearbeta eller ersätta sådant material, varken i sin helhet eller delar därav.

Du har dock möjlighet att dela material på de webbplatser för sociala nätverk (sociala nätverkssajter) som Livet Hemma länkar till. Dock medger IKEA inte någon överlåtelse av sin upphovsrätt till dig, till ägaren av den sociala nätverkssajten eller till någon annan tredje part. Möjligheten att dela innefattar inte någon rätt att ändra, förändra eller skapa härledda verk av upphovsrättsligt material tillhörande IKEA eller medlemmar till webbplatsen. IKEA förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder för att förhindra missbruk av sådan delning och att försvara sin upphovsrätt till delat material.

 

6. IKEAs ansvar

6.1  Ansvar för medlemmars material IKEA ansvarar inte för några medlemmars material på Livet Hemma. Observera att de tips och råd som ges av andra medlemmar inte är granskade, testade eller sanktionerade av IKEA och att du följer sådana tips och råd på egen risk. IKEA tar inget ansvar för sådan användning av IKEA produkter som inte följer IKEA s anvisningar för produkterna.

6.2  Olagligt eller olämpligt material Om du upptäcker och vill anmäla olagligt eller olämpligt material på Livet Hemma kan du anmäla detta till oss genom att klicka på länken “Anmäl inlägget” på respektive film eller bildsida på www.IKEA.se/livethemma. Du kan även anmäla olämpligt material genom att skicka e-post till oss via e-postlänk i sidfoten på webbplatsen IKEA.se/livethemma.

6.3  Fel, tekniska avbrott och dylikt IKEA tar inget ansvar för fel, misstag eller tekniska avbrott på Livet Hemma; otillåtet användande av Livet Hemmas säkerhetssystem; buggar, virus, trojanska hästar eller liknande som kan överföras till användare; varor eller tjänster som marknadsförs eller erbjuds av annan än IKEA på Livet Hemma eller på andra webbplatser som det länkas till från Livet Hemma; direkta eller indirekta ekonomiska eller personliga skador på grund av eller relaterade till besök på Livet Hemma.

 

7. Personuppgifter

7.1 För att kunna registrera dig som medlem måste du fylla i din profil med ett antal personuppgifter. Du ger härmed IKEA tillåtelse att använda dessa personuppgifter så att IKEA kan skicka ut nyheter, tävlingar, erbjudanden och reklam till din e-post och så att IKEA kan anpassa innehållet på Livet Hemma till dig.

7.2 IKEA kommer inte sälja eller överlåta dina personuppgifter till någon annan, om inte IKEA säljer hela eller delar av sin verksamhet. I det fallet kan personuppgifterna som krävs för att fortsätta driva Livet Hemma förvärvas av köparen.

7.3 IKEA kan anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring, tekniska tjänster för Livet Hemma etc. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt IKEA. IKEA behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och IKEA s underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt IKEA. De har inte rätt att spara personuppgifter och har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att fullfölja sitt uppdrag. Detsamma gäller i de fall IKEA samarbetar med någon annan part för att ge dig intressanta erbjudanden. Sådana företag får inte heller tillgång till personuppgifter annat än för att eventuellt bistå IKEA med utskick, marknadsföring eller liknande som du samtyckt till i och med det här avtalet.

7.4 IKEA har rätt att spara dina personuppgifter som inhämtats fram till tidpunkten för återkallande av samtycke eller avslutande av medlemskap, under ett år. Personuppgifterna används inte och sparas enbart för att kunna förebygga, utreda, avslöja och åtala eventuella brott på Livet Hemma.

8. Frågor om personuppgifter och återkallande av samtycke
Om du vill veta vilken information IKEA har om dig, om du har frågor om dina personuppgifter eller om du vill återkalla ditt samtycke att behandla personuppgifter och/eller ditt samtycke att få e-post-erbjudanden så kan du skriftligen kontakta oss på IKEA Svenska Försäljnings AB, Box 200, 260 35 Ödåkra. Observera att återkallelse av samtycke kan betyda att du förlorar ditt medlemskap och din profil på Livet Hemma.

 

9. Kakor (Cookies) IKEA kan placera en textfil i din webbläsare på din dator som kallas ”cookie”. Läs mer här om användningen av kakor på Livet Hemma: http://livethemma.ikea.se/om-kakor

 

10. Avstängning

10.1  Avslutande av medlemskap IKEA har rätt att avsluta ditt medlemskap och stänga av ditt konto om du bryter mot det här avtalet eller mot föreskrifter på Livet Hemma samt om IKEA beslutar att lägga ner Livet Hemma. Det betyder att du inte kan ladda upp nytt material på Livet Hemma, men IKEA har rätt att ha kvar ditt tidigare uppladdade material.

10.2  Sparande av personuppgifter efter avstängning IKEA har rätt att spara personuppgifter från en avstängd medlem även efter det att kontot stängs av, se 8. Frågor om personuppgifter och återkallande av samtycke ovan.